Powrót do strony głównej MediaTempora.pl

Materiały źródłowe do historii Polski średniowiecznej

Bibliografia


Materiały źródłowe


Kosmasa Kronika Czechów, opracowanie i tłumaczenie Maria Wojciechowska, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2012.
Kronika Polska, Anonim tzw. Gall, tłumaczenie Roman Grodecki, seria: Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
Kronika Polska, Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), opracowanie i tłumaczenie Brygida Kürbis, seria: Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
Kronika Thietmara, opracowanie i tłumaczenie Marian Zygmunt Jedlicki, posłowie Krzysztof Ożóg, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.
Kronika Wielkopolska opracowanie Brygida Kürbis, tłumaczenie Kazimierz Abgarowicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
Kronikarze czescy. Kanonik Wyszechradzki. Mnich Sazawski, opracowanie i tłumaczenie Maria Wojciechowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Kroniki staroruskie, opracowanie Franciszek Sielicki, tłumaczenie Edward Goranin, Franciszek Sielicki, Henryk Suszko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, opracowanie Jadwiga Karwasińska, tłumaczenie Kazimierz Abgarowicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona, opracowanie i tłumaczenie Jan Wikarjak , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, opracowanie i tłumaczenie Franciszek Sielicki, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2014.
Widukind. Dzieje Sasów oraz Roczniki korbejskie oraz Roczniki hildesheimskie, tłumaczenie Grzegorz Kazimierz Walkowski, Wydawnictwo Euro-Omni, Bydgoszcz 2013.

Literatura przedmiotu


Jacek Banaszkiewicz, Kronika Dzierzwy. XIV-wieczne kompendium historii ojczystej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
Jan Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964.
Gerard Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002.
Gerard Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2003.
Tomasz Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2008.

Monumenta Poloniae Historica
(Pomniki dziejowe Polski)


Monumenta Poloniae Historica, T. 1, opracował i wydał August Bielowski, Lwów 1864.
Monumenta Poloniae Historica, T. 2, opracował i wydał August Bielowski, Lwów 1872.
Monumenta Poloniae Historica, T. 3, Akademii Umiejętności w Krakowie, Lwów 1878.
Monumenta Poloniae Historica, T. 4, Akademii Umiejętności w Krakowie, Lwów 1984.
Monumenta Poloniae Historica, T. 5, Akademii Umiejętności w Krakowie, Lwów 1988.
Monumenta Poloniae Historica, T. 6, Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1993.

Monumenta Poloniae Historica. Nova Series


Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 1, Ibrahima ibn Jakuba relacja z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekriego, opracowanie i tłumaczenie Tadeusz Kowalski, Kraków 1946.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 2, Anonima tzw. Galla Kronika czyli Dzieje książąt i władców polskich, opracowanie Karol Maleczyński, Kraków 1952.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 3, Cronica Petri Commitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri, opracowanie Marian Plezia, Kraków 1951.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 4 cz. 1, Św. Wojciecha biskupa i męczennika Żywot pierwszy, opracowanie Jadwiga Karwasińska, Warszawa 1962.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 4 cz. 2, Św. Wojciecha biskupa i męczennika Żywot drugi napisany przez Brunona z Kwerfurtu, opracowanie Jadwiga Karwasińska, Warszawa 1969.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 4 cz. 3, Żywot Pięciu Braci Pustelników (albo) Żywot i męczeństwo Benedykta, Jana i ich towarzyszy napisany przez Brunona z Kwerfurtu. List Brunona do króla Henryka, opracowanie Jadwiga Karwasińska, Warszawa 1973.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 5, Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, opracowanie Zofia Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1978.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 6, Roczniki wielkopolskie, opracowanie Brygida Kürbis, Warszawa 1962.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 7, Św. Ottona biskupa bamberskiego Żywot z Prüfening, opracowanie Jan Wikarjak, Warszawa 1966.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 8, Kronika Wielkopolska, opracowanie Brygida Kürbis, Warszawa 1970.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 9 cz. 1, Nekrolog Opactwa św. Wincentego we Wrocławiu, opracowanie Karol Maleczyński, Warszawa 1971.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 9 cz. 2, Księga bracka i nekrolog Opactwa Panny Marii w Lubiniu, opracowanie Zbigniew Perzanowski, Warszawa 1976.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 10 cz. 2, Katalogi biskupów krakowskich, opracowanie Józef Szymański, Warszawa 1974.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 11, Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, opracowanie Marian Plezia, Kraków 1994.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 12, Rocznik Świętokrzyski, opracowanie Anna Rutkowska-Płachcińska, Kraków 1996.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 13, Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej, opracowanie Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski, Kraków 2007.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 14, Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, opracowanie Marian Zwiercan, Kraków 2008.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 15, Kronika Dzierzwy, opracowanie Krzysztof Pawłowski, Kraków 2013.


Powrót do strony głównej MediaTempora.pl