Media Tempora

HISTORIA ŚREDNIOWIECZA


Dzieje Polski średniowiecznej do roku 1138

Popielidzi i Piast

Siemowit, Lestek, Siemomysł

Mieszko I

Bolesław I Chrobry

Mieszko II Lambert

Lata 1034-1038, Bolesław Zapomniany, Miecław (Masław), najazd księcia Brzetysława

Kazimierz I Odnowiciel

Bolesław II Szczodry (Śmiały)

Władysław I Heman i wojewoda Sieciech

Bolesław III Krzywousty

Bibliografia

Źródła pisane do historii Polski średniowiecznej

KRONIKI

Kronika Galla Anonima

Kronika Polska Wincentego Kadłubka

Kronika Dzierzwy (Mierzwy)

Kronika Thietmara

Dzieje Saskie Widukinda z Korbei

Powieść Minionych Lat

Kronika Czechów Kosmasa


ROCZNIKI

Rocznik kapituły krakowskiej

Rocznik świętokrzyski dawny

Rocznik wielkopolski

Rocznik krótki


DOKUMENTY, RELACJE, ŻYWOTY

Dagome Iudex

Geograf Bawarski

Ibrahim ibn Jakub

Katalog biskupów krakowskich


WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE

Bibliografia

Niemcy w średniowieczu

LUDOLFINGOWIE

Henryk I Ptasznik

Otton I Wielki

Otton II Rudy

Otton III

Herezje średniowieczne

WIELKIE HEREZJE ŚREDNIOWIECZA

Paulicjanie

Bogomili


HEREZJARCHOWIE, REFORMATORZY, WĘDROWNI KAZNODZIEJE

Piotr z Bruis

Henryk Mnich (Henryk z Lozanny)

Arnold z Brescii

Tanchelm z Antwerpii

Eon z l'Etoile (Eudo de Stella)


WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE

Bibliografia

MediaTempora.pl

O stronie

Prawa autorskie

Kontakt