Powrót do strony głównej MediaTempora.pl

Rocznik krótki


Rocznik krótki. W rękopisach nazywany Cracovie brevior cronica bądź Cronica Polonorum brevius. Polski rocznik spisany w II połowie XIII wieku przez anonimowego autora wywodzącego się najprawdopodobniej z kręgów katedry krakowskiej. Rocznik krótki jest kompilacją, której trzon stanowi ekscerpt, znacznie jednak obszerniejszy niż w przypadku Rocznika wielkopolskiego, z zaginionego rocznika Annales regni Polonorum deperditi. Oprócz wspomnianego ekscerptu zawiera również informacje zaczerpnięte z innych źródeł. Zapiski zawarte w Roczniku krótkim obejmują lata 965-1283. Rocznik krótki zachował się w siedmiu XV-wiecznych rękopisach tak zwanej Wielkiej Kroniki, pełny tytuł Chronica longa seu magna Polonorum seu Lechitarum, będącej obszernym zwodem pisanych źródeł historycznych.Bibliografia

Monumenta Poloniae Historica, T. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 5, Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, opracowanie Zofia Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1978.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 6, Roczniki wielkopolskie, opracowanie Brygida Kürbis, Warszawa 1962.
Jan Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964.


Powrót do strony głównej MediaTempora.pl