Powrót do strony głównej MediaTempora.pl

Rocznik wielkopolski


Rocznik wielkopolski. Pochodzący z XIII wieku polski rocznik spisany przez anonimowego autora. Nie ma on charakteru odrębnego źródła historycznego, stanowi jedynie ekscerpt sporządzony najprawdopodobniej z zaginionego rocznika Annales regni Polonorum deperditi. Na Rocznik wielkopolski składa się czterdzieści dziewięć wpisów obejmujących lata 730-1191. Jedynie sześć z nich dotyczy Polski. Rocznik wielkopolski zachował się do naszych czasów w czterech, pochodzących z XV wieku, rękopisach tak zwanej Wielkiej Kroniki, której pełny tytuł brzmi Chronica longa seu magna Polonorum seu Lechitarum, będącej obszernym zwodem pisanych źródeł historycznych.


Łaciński tekst Rocznika wielkopolskiego, wpisy dotyczące Polski


965. Dambrovca ad Mesconem venit.
966. Mesco dux Polonie baptisatur.
1003. Heremite in Polonia martirisati sunt.
1034. Mesco rex Polonie obiit.
1189. Johannes cardinalis cognominatus Malabranca venit in Poloniam.
1191. Cracovia devastata est a Meskone.

Wersja łacińska według tekstu ustalonego przez Augusta Bielowskiego, Rocznik wielkopolski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, T. 2, Warszawa 1961.Bibliografia

Monumenta Poloniae Historica, T. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 5, Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, opracowanie Zofia Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1978.
Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, T. 6, Roczniki wielkopolskie, opracowanie Brygida Kürbis, Warszawa 1962.
Jan Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964.


Powrót do strony głównej MediaTempora.pl