Powrót do strony głównej MediaTempora.pl

Geograf Bawarski

Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju


Geograf Bawarski. Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju. Dokument sporządzony w połowie IX wieku przez anonimowego autora. Spisany najprawdopodobniej w Ratyzbonie na zamówienie bądź użytek Ludwika II Niemieckiego. Zapiska zawiera spis plemion słowiańskich zamieszkujących obszar na północ od Dunaju i wschód od Łaby. Obok nazwy plemienia widnieje informacja o posiadanej przezeń liczbie grodów. Dokument, którego oryginalna nazwa brzmi Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii, odkryty został w bibliotece elektora bawarskiego w roku 1772. Dokonał tego hrabia de Buat, minister pełnomocny Ludwika XV na dworze saskim. Polska nazwa Geograf Bawarski została nadana zapisce przez Jana Potockiego, który w 1776 dokument ten przedrukował.


Plemiona polskie wymienione w Geografie Bawarskim


Wśród plemion słowiańskich wymienionych w Geografie Bawarskim znajdujemy również te, które weszły w skład późniejszego Państwa Gnieźnieńskiego. Glopeani (Goplanie) z zawrotną liczbą 400 grodów. Lendizi (Lędzianie) 98 grodów. Prissani (Pyrzyczanie) 70 grodów. Uelunzani (Wolinianie) 70 grodów. Uuislane (Wiślanie), brak informacji na temat grodów. Sleenzane (Ślężanie) 15 grodów. Lunsizi (Łużyczanie) z 30 grodami. Dadosesani (Dziadoszanie) mający 20 grodów. Opolini (Opolanie) z 20 grodami. Golensizi (Golęszyce) z 5 grodami. Nie wymienia natomiast Geograf Bawarski Polan. Najbardziej prawdopodobna wydaje się teza, iż z plemieniem Polan tożsami są Glopeani (Goplanie) ze swoimi 400 grodami. Na terenie wielkopolski lokuje się również posiadających aż 67 grodów Miloxi, których utożsamia się z hipotetycznym plemieniem Mogilan mającym zamieszkiwać obszar nad rzeką Mogielnicą, niewielkim dopływem Warty.


Łaciński tekst Geografa Bawarskiego


Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii.
(1) Isti sunt qui propinquiores resident finibus Danaorum, quos vocant Nortabtrezi, ubi regio, in qua sunt civitates LIII per duces suos partite.
(2) Vuilci, in qua civitates XCV et regiones IIII.
(3) Linaa est populus, qui habet civitates VII.
(4-6) Prope illis resident, quos vocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent civitates XI.
(7) Iuxta illos sunt, qui vocantur Hehfeldi, qui habent civitates VIII.
(8) Iuxta illos est regio, que vocatur Surbi, in qua regione plures sunt, que habent civitates L.
(9) Iuxta illos sunt quos vocant Talaminzi, qui habent civitates XIII.
(10) Beheimare, in qua sunt civitates XV.
(11) Marharii habent civitates XI.
(12) Vulgarii regio est inmensa et populus multus habens civitates V, eo quod mutitudo magna ex eis sit et non sit eis opus civitates habere.
(13) Est populus quem vocant Merehanos, ipsi habent civitates XXX.
Iste sunt regiones, que terminant in finibus nostris.

Isti sunt, qui iuxta istorum fines resident.
(14) Osterabtrezi, in qua civitates plus quam C sunt.
(15) Miloxi, in qua civitates LXVII.
(16) Phesnuzi habent civitates LXX.
(17) Thadesi plus quam CC urbes habent.
(18) Glopeani, in qua civitates CCCC aut eo amplius.
(19) Zuireani habent civitates CCCXXV.
(20) Busani habent civitates CCXXXI.
(21) Sittici regio inmensa populis et urbibus munitissimis.
(22) Stadici, in qua civitates DXVI populousque infinitus.
(23) Sebbirozi habent civitates XC.
(24) Unlizi populus multus civitates CCCCXVIII.
(25) Neriuani habent civitates LXXVIII.
(26) Attorozi habent civitates CXLVIII, populus ferocissimus.
(27) Eptaradici habent civitates CCLXIII.
(28) Vuilerozi habent civitates CLXXX.
(29) Zabrozi habent civitates CCXII.
(30) Znetalici habent civitates LXXIIII.
(31) Aturezani habent civitates CIIII.
(32) Chozirozi habent civitates CCL.
(33) Lendizi habent civitates XCVIII.
(34) Thafnezi habent civitates CCLVII.
(35) Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cuncte genetes Sclauorum exorte sint et originem, sicut affirmant, ducant.
(36) Prissani civitates LXX.
(37) Velunzani civitates LXX.
(38) Bruzi plus est undique quam de Enisa ad Rhenum.
(39) Vuizunbeire.
(40) Caziri civitates C.
(41) Ruzzi.
(42) Forsderen.
(43) Liudi.
(44) Fresiti.
(45) Serauici.
(46) Lucolane.
(47) Ungare.
(48) Vuislane.
(49) Sleenzane civitates XV.
(50) Lunsizi civitates XXX.
(51) Dadosesani civitates XX.
(52) Milzane civitates XXX.
(53) Besunzane civitates II.
(54) Verizane civitates X.
(55) Fraganeo civitates XL.
(56) Lupiglaa civitates XXX.
(57) Opolini civitates XX.
(58) Golensizi civitates V.


Polskie tłumaczenie Geografa BawarskiegoOpis grodów i ziem z północnej strony Dunaju.
(1) Którzy najbliżej siedzą granic Duńczyków są ci, których nazywają północnymi Obodrytami [Nortabtrezi], a tam ziemia, w której jest grodów 53 podzielonych między ich książąt.
(2) Wieleci [Vuilci], u których 95 grodów i 4 ziemie.
(3) [G]linianie [Linaa] jest to lud, który ma 7 grodów.
(4-6) Blisko nich siedzą ci, których nazywają Bytyńcami [Bethenici] i Smolinianami [Smeldingon] i Morzyczanami [Morizani], którzy maja 11 grodów.
(7) Obok nich są ci, których nazywa się Hawelanami [Hehfeldi], którzy mają 8 grodów.
(8) Obok nich jest ziemia, którą nazywają Serbią [Surbi], w tej ziemi liczne są [ludy], które maja 50 grodów.
(9) Obok nich są ci, których nazywają Głomaczami [Talaminzi], i ci maja 14 grodów.
(10) Czesi [Beheimare], w których [ziemi] jest 15 grodów.
(11) Morawianie [Marharii] mają 11 grodów.
(12) Bułgaria [Vulgarii] jest to ziemia niezmierzona i lud niezliczony, mający 5 grodów, a to dlatego, że jest ich wielkie mnóstwo i nie potrzeba im grodów.
(13) Jest też lud, który nazywają Morawianami [Merehanos], ci mają 30 grodów.
Te są ziemie, które dotykają naszych granic.

Te są [plemiona], które obok ich granic siedzą.
(14) Wschodni Obodryci [Osterabtrezi], w których [ziemi] jest więcej niż 100 grodów.
(15) Miloxi, w których [ziemi] 67 grodów.
(16) Phesnuzi mają 70 grodów.
(17) Thadesi mają więcej niż 200 miast.
(18) Glopeani, w których [ziemi] 400 grodów albo i więcej.
(19) Zuireani mają 325 grodów.
(20) Busani mają 231 grodów.
(21) Sittici to ziemia niezmiernie ludna i mająca bardzo obronne miasta .
(22) Stadici, w których [ziemi] 516 grodów, a lud niezliczony.
(23) Sebbirozi mają 90 grodów.
(24) Unlizi to lud liczny, [ma] 318 grodów.
(25) Neriuani mają 78 grodów.
(26) Attorozi mają 148 grodów, lud to bardzo srogi.
(27) Eptaradici mają 263 grody.
(28) Vuilerozi mają 180 grodów.
(29) Zabrozi mają 212 grodów.
(30) Znetalici mają 74 grody
(31) Aturezani mają 104 grody.
(32) Chozirozi mają 250 grodów.
(33) Lendizi mają 98 grodów.
(34) Thafnezi mają 257 grodów.
(35) Zeriuani, a to taki jest kraj, że z niego pochodzą wszystkie plemiona słowiańskie i początek [swój], jak powiadają, wywodzą.
(36) Pyrzyczanie [Prissani] [mają] 70 grodów.
(37) Velunzani [Wolinianie] [mają] 70 grodów.
(38) Bruzi więcej [mają] w okręgu niż od Enizy aż do Renu.
(39) Vuizunbeire.
(40) Chazarzy [Caziri] [mają] 100 grodów.
(41) Ruzzi.
(42) Forsderen.
(43) Liudi.
(44) Fresiti.
(45) Serauici.
(46) Lucolane.
(47) Węgrzy [Ungare].
(48) Wiślanie [Vuislane].
(49) Ślężanie [Sleenzane] [mają] 15 grodów.
(50) Łużyczanie [Lunsizi] [mają] 30 grodów.
(51) Dziadoszanie [Dadosesani] [mają] 20 grodów.
(52) Milczanie [Milzane] [mają] 30 grodów.
(53) Besunzane [mają] 2 grody.
(54) Verizane [mają] 10 grodów.
(55) Fraganeo [mają] 40 grodów.
(56) Lupiglaa [mają] 30 grodów.
(57) Opolanie [Opolini] [mają] 20 grodów.
(58) Gołęszycy [Golensizi] [mają] 5 grodów.

Wersja łacińska i tłumaczenie według tekstu ustalonego przez Henryka Łowmiańskiego, O pochodzeniu Geografa bawarskiego, [w:] Roczniki Historyczne, T. 20, s. 9-58, Poznań 1955.Bibliografia

Henryk Łowmiański, O identyfikacji nazw Geografa bawarskiego, [w:] Studia Źródłoznawcze, T. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1958.
Henryk Łowmiański, O pochodzeniu Geografa bawarskiego, [w:] Roczniki Historyczne, T. 20, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1955.
Jan Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964.


Powrót do strony głównej MediaTempora.pl