Powrót do strony głównej MediaTempora.pl

Bibliografia


Materiały źródłowe


Kosmasa Kronika Czechów, opracowanie i tłumaczenie Maria Wojciechowska, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2012.
Kronika Polska, Anonim tzw. Gall, tłumaczenie Roman Grodecki, seria: Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
Kronika Thietmara, opracowanie i tłumaczenie Marian Zygmunt Jedlicki, posłowie Krzysztof Ożóg, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.
Kronika Wielkopolska opracowanie Brygida Kürbis, tłumaczenie Kazimierz Abgarowicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
Kronikarze czescy. Kanonik Wyszechradzki. Mnich Sazawski, opracowanie i tłumaczenie Maria Wojciechowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Kroniki staroruskie, opracowanie Franciszek Sielicki, tłumaczenie Edward Goranin, Franciszek Sielicki, Henryk Suszko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, opracowanie i tłumaczenie Franciszek Sielicki, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2014.
Widukind. Dzieje Sasów oraz Roczniki korbejskie oraz Roczniki hildesheimskie, tłumaczenie Grzegorz Kazimierz Walkowski, Wydawnictwo Euro-Omni, Bydgoszcz 2013.
Kronika Polska, Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), opracowanie i tłumaczenie Brygida Kürbis, seria: Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.

Literatura przedmiotu


Władysław Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2009.
Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005.
Jerzy Dowiat, Polska - państwem średniowiecznej Europy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Jan Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, T. 1-2, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1995.
Tadeusz Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1982.
Marian Zygmunt Jedlicki, Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2011.
Gerard Labuda, Mieszko I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009.
Gerard Labuda, Mieszko II. Król Polski (1025-1034), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
Gerard Labuda, Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012.
Gerard Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, T. 1-3, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2012.
Henryk Łowmiański, Początki Polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, T. 6 (cz. 1-2), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Tadeusz Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Kazimierz Myśliński, Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2011.
Jerzy Strzelczyk, Mieszko I, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013.
Jerzy Strzelczyk, Bolesław Chrobry, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2003.
Stanisław Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
Przemysław Urbańczyk, Mieszko pierwszy tajemniczy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
Benedykt Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006.


Powrót do strony głównej MediaTempora.pl