Powrót do strony głównej MediaTempora.pl

Historia Polski do roku 1138

Bibliografia


Materiały źródłowe


Kosmasa Kronika Czechów, opracowanie i tłumaczenie Maria Wojciechowska, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2012.
Kronika Polska, Anonim tzw. Gall, tłumaczenie Roman Grodecki, seria: Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
Kronika Polska, Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), opracowanie i tłumaczenie Brygida Kürbis, seria: Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
Kronika Thietmara, opracowanie i tłumaczenie Marian Zygmunt Jedlicki, posłowie Krzysztof Ożóg, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.
Kronika Wielkopolska opracowanie Brygida Kürbis, tłumaczenie Kazimierz Abgarowicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
Kronikarze czescy. Kanonik Wyszechradzki. Mnich Sazawski, opracowanie i tłumaczenie Maria Wojciechowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Kroniki staroruskie, opracowanie Franciszek Sielicki, tłumaczenie Edward Goranin, Franciszek Sielicki, Henryk Suszko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, opracowanie Jadwiga Karwasińska, tłumaczenie Kazimierz Abgarowicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona, opracowanie i tłumaczenie Jan Wikarjak , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, opracowanie i tłumaczenie Franciszek Sielicki, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2014.
Widukind. Dzieje Sasów oraz Roczniki korbejskie oraz Roczniki hildesheimskie, tłumaczenie Grzegorz Kazimierz Walkowski, Wydawnictwo Euro-Omni, Bydgoszcz 2013.

Literatura przedmiotu


Władysław Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2009.
Jacek Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005.
Janusz Bieniak, Państwo Miecława, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Danuta Borawska, Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Delestowicz Norbert, Bolesław II Szczodry, Wydawnictw Avalon, Kraków 2016.
Jerzy Dowiat, Chrzest Polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.
Jerzy Dowiat, Polska - państwem średniowiecznej Europy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
Artur Foryt, Wyprawa Chrobrego na Kijów 1018, Wydawnictwo INFORTeditions, Zabrze - Tarnowskie Góry 2018.
Andrzej Feliks Grabski, Bolesław Chrobry, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1964.
Roman Grodecki, Polska piastowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Jan Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, T. 1-2, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1995.
Tadeusz Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1982.
Marian Zygmunt Jedlicki, Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2011.
Stanisław Kętrzyński, Polska X-XI wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
Adam Krawiec, Król bez korony. Władysław I Herman, książę polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Gerard Labuda, Mieszko I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009.
Gerard Labuda, Mieszko II. Król Polski (1025-1034), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
Gerard Labuda, Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012.
Gerard Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, T. 1-3, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2012.
Henryk Łowmiański, Początki Polski, T. 5, Formowanie się państwa polskiego w latach 964–1000, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
Henryk Łowmiański, Początki Polski, T. 6 (cz. 1-2), Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Karol Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
Tadeusz Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Tadeusz Manteuffel, Stanisław Trawkowski, Danuta Borawska, Tadeusz Lalik, Polska pierwszych Piastów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
Kazimierz Myśliński, Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII, Wydawnictwo Templum, Wodzisław Śląski 2011.
Stanisław Rosik, Bolesław Krzywousty, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2013.
Jerzy Strzelczyk, Bolesław Chrobry, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014.
Jerzy Strzelczyk, Mieszko I, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013.
Jerzy Strzelczyk, Otton I Wielki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018.
Jerzy Strzelczyk, Otton III, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.
Stanisław Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
Przemysław Urbańczyk, Bolesław Chrobry - lew ryczący, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.
Przemysław Urbańczyk, Co się stało w 966 roku?, Zysk i S-ka, Poznań 2016.
Przemysław Urbańczyk, Co się stało w 1018 roku?, Zysk i S-ka, Poznań 2018.
Przemysław Urbańczyk, Mieszko pierwszy tajemniczy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
Jerzy Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
Benedykt Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006.


Powrót do strony głównej MediaTempora.pl