Powrót do strony głównej MediaTempora.pl

O stronie MediaTempora.pl


Strona MediaTempora.pl zawiera materiały dotyczące historii średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych trzech wieków państwa polskiego. Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące protoplastów dynastii piastowskiej oraz władców historycznych ujęte w formie kalendarium. Zebrany materiał został opracowany w oparciu o materiały źródłowe oraz publikacje naukowe. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, iż starałem się zachować daleko idący obiektywizm w ocenie i interpretacji materiałów źródłowych, a także w miarę możliwości zaprezentować odmienne bądź scierające się poglądy dotyczące oceny poszczególnych zagadnień lub wydarzeń. Niewykluczone, iż w przyszłości opublikuję materiały znacznie rozszerzające bądź nawet wychodzące poza ramy pierwotnie przyjętego założenia. Ewentualnych czytelników postaram się informować na bieżąco.