Powrót do strony głównej MediaTempora.pl

Mieszko II Lambert

Mieszko II Lambert (990 - 10/11.V.1034)


Po śmierci Bolesława I Chrobrego władzę w kraju przejął, pochodzący z małżeństwa z Emnildą, Mieszko II. Jego aktywność polityczna u boku ojca oraz staranne wykształcenie, znał ponoć łacinę i grekę, pozwalają sądzić, iż już wcześniej Chrobry przeznaczył go na swojego następcę i dobrze do tej roli przygotował. Koronacja królewska Mieszka II odbyła się wkrótce po objęciu przez niego władzy. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż w czasie gdy Mieszko II wstępował na tron, kraj wyczerpany był toczonymi przez Chrobrego, nieustannie, wojnami. Przekładało się to zapewne na nastroje wśród ludu, który ponosił ciężar prowadzonych latami walk.Kalendarium

1026-1027 - Mieszko II sprzymierzył się ze stronnictwem występującym przeciwko władzy Konrada II, prawdopodobnie zobowiązał się udzielić wsparcia militarnego w przypadku wybuchu konfliktu. Opozycja wykorzystując nieobecność Konrada II, który w 1026 roku udał się do Italii po cesarską koronę, wszczyna bunt. Po powrocie do Niemiec, w połowie 1027 roku, cesarz bez większych problemów poradził sobie z buntownikami.

1028 - Kiedy bunt przeciwko Konradowi II już dogasał Mieszko II zdecydował się wesprzeć opozycję i wyprawił się zbrojnie na Saksonię czyniąc wielkie spustoszenie, zdobył łupy i jeńców.

1029 - Cesarz Konrad II zorganizował odwetową wyprawę , której celem były Łużyce. Armia cesarska oblegała Budziszyn, ale nie udało im się zdobyć grodu. Wyprawa zakończyła się dla Konrada II niepowodzeniem, zmuszony był wycofać wojska.

1029 - Sprzymierzony z cesarzem książę czeski Udalryk najechał na Morawy, których Mieszko II nie był w stanie skutecznie bronić będąc zaangażowanym w obronę Łużyc. Mieszko II utracił Morawy na rzecz Czech.

1031 - Konrad II zorganizował kolejną wyprawę na Łużyce. Tym razem cesarz odniósł zwycięstwo, a Mieszko II, na mocy niekorzystnego dla Polski układu pokojowego, zrzekł się Milska i Łużyc, o które latami walczył Chrobry z Henrykiem II. Słabość Mieszka II podczas drugiej wojny z cesarzem tłumaczy się często napiętą sytuacją wewnętrzną i narastającym kryzysem dynastycznym, bracia księcia, Bezprym i Otto, uparcie dążyli do obalenia go i przejęcia władzy.

1031 - Książęta ruscy Jarosław Mądry i jego brat Mścisław wyprawili się na kraj Mieszka II, kiedy ten odpierał najazd cesarza Konrada II na Łużyce. Polska utraciła Grody Czerwieńskie na rzecz Rusi, a władzę w kraju przejął Bezprym. Panuje przeświadczenie, iż to właśnie Bezprym stał za organizacją ruskiego najazdu, niewykluczone też, że wspomagał go przebywający na wygnaniu drugi syn Emnildy, Otto. W tej sytuacji, zaatakowany z dwóch stron, Mieszko II postanowił uciekać z kraju. Schronienia szukał w Czechach, na dworze księcia Uldaryka. Skończyło się to dla Mieszka II tragicznie, został pojmany, uwięziony, a następnie wykastrowany.

1031-1032 - Rządy Bezpryma. Panowanie Bezprym rozpoczął od odesłania cesarzowi polskich insygniów koronacyjnych, wywiozła je z kraju królowa Rycheza, która na dwór Konrada II udała się w raz z dziećmi, Kazimierzem i Gertrudą. Prawdopodobnie kolejnym krokiem Bezpryma była rozprawa z opozycją, która występowała po stronie Mieszka II. Część z prześladowanych miała schronić się na Mazowszu. Byli to przeważnie możni, ówczesna elita społeczna, której interesy związane były ściśle z osobą księcia. Na lata panowania Bezpryma przypada tak zwana reakcja pogańska, czyli bunt ludności, skierowany przeciwko władzy książęcej i możnym, będący efektem zbytniego obciążenia społeczeństwa daninami na rzecz warstwy rządzącej. Bunt taki miał oczywiście charakter antychrześcijański, a samo narzucone odgórnie chrześcijaństwo stanowiło dla większości obarczonego ciężarami narodu symbol ucisku społecznego i wyzysku. Wspomnienie starej wiary i związanej z nim swobody i wolności podsycało jedynie społeczne niezadowolenie, zwłaszcza w czasach ekonomicznego kryzysu. Nie jest wykluczone, iż Bezprym sam podsycał nastroje antychrześcijańskie, by w ten sposób zdobyć posłuch wśród ludu i wyeliminować swoich wrogów. Istnieje też hipoteza, iż Bezprym był inicjatorem reakcji pogańskiej, którą rozpętał celem przejęcia władzy jeszcze za czasów panowania Mieszka II i osobiście stanął na jej czele. Rządy Bezpryma nie trwały długo, jak podaje Rocznik hieldesheimski został zamordowany w 1032 roku przez swoich. Za zamordowaniem Bezpryma mieli stać jego bracia, Mieszko II i Otto.

1032 - Po śmierci Bezpryma do kraju powrócił oswobodzony przez Udalryka Mieszko II. Już wcześniej cesarz Konrad II zorganizował przeciw pogrążonej w chaosie Polsce wyprawę zbrojną. Obejmując ponownie władzę w kraju ogarniętym jeszcze niedawno rewoltą, Mieszko II doskonale zdawał sobie sprawę z beznadziejności własnego położenia. Obawiając się zapewne cesarskiej interwencji sam zabiegał o widzenie. Do spotkania doszło w Merseburgu, Mieszko II zrzekł się polskiej korony i zgodził na dokonany przez cesarza podział kraju na trzy części. Mieszko miał otrzymać Małopolskę i Mazowsze, jego młodszy brat Otto otrzymał Śląsk, a Dytryk, będący prawdopodobnie synem jednego z przyrodnich braci Chrobrego (Mieszka bądź Lamberta), Wielkopolskę.

1034 - Panowanie Mieszka II nie trwało długo, zmarł w maju 1034 roku. Rok wcześniej zmarł jego młodszy brat Otto, którego dzielnicę udało się Mieszkowi II przejąć. Niewykluczone też, że przed śmiercią Mieszko wygnał Dytryka i zjednoczył cały kraj.


Powrót do strony głównej MediaTempora.pl