Powrót do strony głównej MediaTempora.pl

Prawa autorskie


Projekt MediaTempora.pl powstał w wyniku zebrania w jednym miejscu moich luźnych notatek dotyczących polskiego średniowiecza. Z początku nie zamierzałem publikować opracowanych przeze mnie materiałów, a jedynie mieć do nich łatwiejszy i bezpośredni dostęp. Po dodaniu znaczników HTML nie oparłem się jednak pokusie i postanowiłem podzielić się owocami mojej pracy z szerszą publicznością. Nie oznacza to jednak, iż zamierzam rezygnować z przysługijących mi praw autorskich. Zamieszczone na stronie MediaTempora.pl treści, będące efektem mojej ciężkiej pracy, są objęte ochroną na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 Nr24 poz.83 i nie mogą być powielane ani kopiowane bez pisemnej zgody autora. Jeżeli chciałbyś wykorzystać opublikowane na stronie materiały inaczej niż do celów prywatnych proszę o wcześniejszy kontakt, unikniemy w ten sposób ewentualnych nieporozumień.