Powrót do strony głównej Media Tempora.pl

Siemowit, Lestek, Siemomysł


Siemowit (Ziemowit)

Siemowit (Ziemowit), syn Piasta i Rzepichy, był według legendy pierwszym władcą z dynastii Piastów na tronie gnieźnieńskim. Władzę objął po wygnaniu, bądź zgładzeniu, cieszącego się złą sławą Popiela. Jego rządy doprowadziły do znacznego rozszerzenia terytorium Państaw Gnieźnieńskiego.

Dalszy ciąg Kroniki Galla, traktujący o dojściu Siemowita do władzy i wygnaniu Popiela: Po tym wszystkim młody Siemowit, syn Piasta Chościskowica, wzrastał w siły i lata i z dnia na dzień postępował i rósł w zacności do tego stopnia, że król królów i książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela wraz z potomstwem doszczętnie usunął z królestwa. Opowiadają też starcy sędziwi, że ów Popiel wypędzony z królestwa tak wielkie cierpiał prześladowanie od myszy, iż z tego powodu przewieziony został przez swoje otoczenie na wyspę, gdzie tak długo w drewnianej wieży broniono go przed owymi rozwścieczonymi zwierzętami, które tam przepływały, aż opuszczony przez wszystkich dla zabójczego smrodu [unoszącego się z] mnóstwa pobitych [myszy], zginął śmiercią najhaniebniejszą, bo zagryziony przez [te] potwory.

W ten zaś sposób wychwala Gall czyny księcia Siemowita: Siemowit tedy, osiągnąwszy godność książęcą, młodość swą spędzał nie na rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej zdobył sobie rozgłos zacności i zaszczytną sławę, a granice swego księstwa rozszerzył dalej, niż ktokolwiek przed nim.

Lestek (Leszek)

Lestek (Leszek), syn Siemowita, który po śmierci ojca objął władzę w Państwie Gnieźnieńskim. Niewiele wiadomości o księciu Lestku pozostawił Gall Anonim, wspomniał jedynie, iż był on godnym następcą swego ojca. Wyraził to następującymi słowy: Po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego, Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojcu w zacności i odwadze.

Siemomysł (Ziemomysł)

Siemomysł (Ziemomysł), syn Lestka. Był ojcem pierwszego poświadczonego w źródłach przedstawiciela dynastii piastowskiej Mieszka I, który jako pierworodny zajął miejsce na tronie gnieźnieńskim po śmierci Siemomysła około 960 roku.

Gall: Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn, który pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak godnością. (...) Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię (...).Ilustracje

Rysunki zostały wykonane przez Walerego Eljasza-Radzikowskiego, stanowią ilustrację do książki Królowie polscy w obrazach i pieśniach wydanej po raz pierwszy w 1893 roku w Poznaniu.

Siemowit
Siemowit

Lestek
Lestek

Siemomysł
SiemomysłBibliografia

Kronika Polska, Anonim tzw. Gall, tłumaczenie Roman Grodecki, seria: Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
Jacek Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005.
Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.


Powrót do strony głównej Media Tempora.pl